Linux kernel map 
http://www.makelinux.net/kernel_map

Dizzy.

[ add comment ] ( 4 views )   |  [ 0 trackbacks ]   |  permalink
Shaping: network throuput for each host (tc qdisc) 
V souboru /etc/sysconfig/networking/host_ip_table jsou napsány všechny IP adresy klientů routeru s udáním garantované šířky pásma downloadu, ve skriptu pak v proměnné MAX_LOAD celková šířka pásma přidělaná providerem.

Shaping lze aplikovat pouze na vstupu do routeru/interfejsu. Při omezení odchozího/uploadu provozu klientů LAN (kteří sedí např. na eth1) je tedy nutné rovněž nastavit shape uploadu, například upravit tento skript pro download následovně: (INTERFACE="eht1"), řádek s politikou tc [tc filter add dev ${INTERFACE} parent 1:1 protocol ip u32 match ip dst ${host_ip} flowid 1:$((10 + ${flowid}))] změnit na ip src.

cat /etc/sysconfig/networking/host_ip_table
74.125.39.33,200
74.125.39.34,100
74.125.39.35,50
74.125.39.35,50
74.125.39.36,100
74.125.39.37,150
74.125.39.38,50
74.125.39.44,500

#!/bin/bash

INTERFACE="eth0"
MAX_LOAD="1024" # 1 mbit in kbit

CLIENT_IP_TABLE="/etc/sysconfig/networking/host_ip_table"


echo executing: tc qdisc del dev ${INTERFACE} root
tc qdisc del dev ${INTERFACE} root

echo executing: tc qdisc add dev ${INTERFACE} root handle 1: htb default 1
tc qdisc add dev ${INTERFACE} root handle 1: htb default 1

echo executing: tc class add dev ${INTERFACE} parent 1: classid 1:1 htb rate ${MAX_LOAD}kbit
tc class add dev ${INTERFACE} parent 1: classid 1:1 htb rate ${MAX_LOAD}kbit


flowid=1
for HOST_LINE in `cat $CLIENT_IP_TABLE`
do
host_ip=`echo ${HOST_LINE} | awk -F"," '{ print $1 }'`
host_bw=`echo ${HOST_LINE} | awk -F"," '{ print $2 }'`

echo "# rule for host ${host_ip}"
echo executing: tc class add dev ${INTERFACE} parent 1:1 classid 1:$((10 + ${flowid})) htb rate ${host_bw}Kbit ceil ${MAX_LOAD}kbit
tc class add dev ${INTERFACE} parent 1:1 classid 1:$((10 + ${flowid})) htb rate ${host_bw}Kbit ceil ${MAX_LOAD}kbit

echo executing: tc qdisc add dev ${INTERFACE} parent 1:$((10 + ${flowid})) handle $((10 + ${flowid})): sfq perturb 10
tc qdisc add dev ${INTERFACE} parent 1:$((10 + ${flowid})) handle $((10 + ${flowid})): sfq perturb 10


echo executing: tc filter add dev ${INTERFACE} parent 1:1 protocol ip u32 match ip dst ${host_ip} flowid 1:$((10 + ${flowid}))
tc filter add dev ${INTERFACE} parent 1:1 protocol ip u32 match ip dst ${host_ip} flowid 1:$((10 + ${flowid}))

flowid=$(( $flowid + 1 ))
done


[ add comment ] ( 3 views )   |  [ 0 trackbacks ]   |  permalink
Warning - low space usage on Satellite oracle DB  
$ db-control report | grep "DATA_TBS\|Table"
Tablespace Size Used Avail Use%
DATA_TBS 5.3G 3.6G 1.7G 68% (was 94%)


The actual command to extend the tablespace is:

$db-control extend DATA_TBS (as oracle)[ add comment ] ( 4 views )   |  [ 0 trackbacks ]   |  permalink
CentOS/Postfix and VirusWall 
To enable smtp filtering using TrendMicro/VirusWall:

edit /etc/postfix/main.cf, add:


content_filter = smtp:127.0.0.1:2526


then, edit /etc/postfix/master.cf, add the lines below. Due to the SELinux restriction use port 50000 to listen for the checked mail returned to the Postfix queue from VirusWall:


localhost:50000 inet n - n - 0 smtpd
-o content_filter=


Using GUI in TrendMicro (https://hostname:9241) set VirusWall/SMTP listenning on 2526 and to return the mail to 50000.[ add comment ] ( 4 views )   |  [ 0 trackbacks ]   |  permalink
Problémy aktualizací Windows XP po instalaci SP3 
Po instalaci SP3 na XP mi přestaly fungovat automaticke aktualizace (stahují se, ale jejich instalace skončí s chybou) a také mě začalo zlobit USB, kam jsou připojeny klávesy Yamaha. Tak jsem googlil a našel nějaké tipy, jak tyhle problémy vyřešit. Problém s updaty je nyní vyřešen, zda-li funguje USB se teprve ukáže.

Problém s updaty:

- najděte C:\Windows\System32\Wups2.dll
- pravým myšítkem vyberte "Open With" a zvolte "Choose Program"
- program, který vyberete pro spuštění dll: C:\Windows\System32\Regsvr32.

Tím se dll zaregistruje do systému. Pro zbytek se mrkněte sem nebo sem.

[ add comment ] ( 4 views )   |  [ 0 trackbacks ]   |  permalink
Vista & XP Profile Directory Locations 
The easiest way to access your profile on Windows is to use the environment variable %appdata%. (command run %appdata%).

[ add comment ] ( 5 views )   |  [ 0 trackbacks ]   |  permalink
Solaris 10 a příkazy chown, chgrp 

chown [-R] CILOVY_UZIVATEL SOUBOR
chgrp [-R] CILOVA_SKUPINA SOUBOR


Příkaz 'chown' pro a převedení vlastníka souboru na jiného může být proveden jen pod uživatelem 'root'. Běžnému uživatel může být použití příkazu chown povoleno tak, že v soubotu /etc/system bude nastaven parametr 'set rstchown=0'. Toto chování je však standardně v systému Solaris vypnuto.

Příkaz 'chgrp' může být spuštěn běžným uživatelem a vždy je povoleno převést vlastnictví souboru (skupina) na slupinu, jíž je uživatel členem. Toto může je využito ke sdílení souborů v rámci práv skupiny. Člen skupiny však nemůže změnit vlastníka (pokud toto není explicitně povoleno v /etc/system). Pokud uživatelé chtějí měnit skupinu, ke které sounor náleží na skupinu, které nejsou členem, pak je toto chování opět nestandardní a v systému může být povoleno nastavením 'set rstchown=0' v souboru /etc/system.


[ add comment ] ( 4 views )   |  [ 0 trackbacks ]   |  permalink
UNIX find command examples 
find all the text files and change their permission to -rw-rw----

find . -name *.txt | xargs chmod 660

[ add comment ] ( 5 views )   |  [ 0 trackbacks ]   |  permalink
Nahlížení do katastru nemovistostí 
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/


[ add comment ] ( 5 views )   |  [ 0 trackbacks ]   |  permalink
cat <<  
# cat << STRING
> this is a string
> i need to print out
> on three lines
> STRING
this is a string
i need to print out
on three lines


in a script snippet

cat > /tmp/2file << EOF
this is a string
i need to print out
on three lines

EOF

[ add comment ] ( 5 views )   |  [ 0 trackbacks ]   |  permalink

<<First <Back | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | Next> Last>>