Problémy aktualizací Windows XP po instalaci SP3 
Po instalaci SP3 na XP mi přestaly fungovat automaticke aktualizace (stahují se, ale jejich instalace skončí s chybou) a také mě začalo zlobit USB, kam jsou připojeny klávesy Yamaha. Tak jsem googlil a našel nějaké tipy, jak tyhle problémy vyřešit. Problém s updaty je nyní vyřešen, zda-li funguje USB se teprve ukáže.

Problém s updaty:

- najděte C:\Windows\System32\Wups2.dll
- pravým myšítkem vyberte "Open With" a zvolte "Choose Program"
- program, který vyberete pro spuštění dll: C:\Windows\System32\Regsvr32.

Tím se dll zaregistruje do systému. Pro zbytek se mrkněte sem nebo sem.

[ add comment ] ( 4 views )   |  [ 0 trackbacks ]   |  permalink
Vista & XP Profile Directory Locations 
The easiest way to access your profile on Windows is to use the environment variable %appdata%. (command run %appdata%).

[ add comment ] ( 5 views )   |  [ 0 trackbacks ]   |  permalink
Solaris 10 a příkazy chown, chgrp 

chown [-R] CILOVY_UZIVATEL SOUBOR
chgrp [-R] CILOVA_SKUPINA SOUBOR


Příkaz 'chown' pro a převedení vlastníka souboru na jiného může být proveden jen pod uživatelem 'root'. Běžnému uživatel může být použití příkazu chown povoleno tak, že v soubotu /etc/system bude nastaven parametr 'set rstchown=0'. Toto chování je však standardně v systému Solaris vypnuto.

Příkaz 'chgrp' může být spuštěn běžným uživatelem a vždy je povoleno převést vlastnictví souboru (skupina) na slupinu, jíž je uživatel členem. Toto může je využito ke sdílení souborů v rámci práv skupiny. Člen skupiny však nemůže změnit vlastníka (pokud toto není explicitně povoleno v /etc/system). Pokud uživatelé chtějí měnit skupinu, ke které sounor náleží na skupinu, které nejsou členem, pak je toto chování opět nestandardní a v systému může být povoleno nastavením 'set rstchown=0' v souboru /etc/system.


[ add comment ] ( 4 views )   |  [ 0 trackbacks ]   |  permalink
UNIX find command examples 
find all the text files and change their permission to -rw-rw----

find . -name *.txt | xargs chmod 660

[ add comment ] ( 5 views )   |  [ 0 trackbacks ]   |  permalink
Nahlížení do katastru nemovistostí 
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/


[ add comment ] ( 5 views )   |  [ 0 trackbacks ]   |  permalink
cat <<  
# cat << STRING
> this is a string
> i need to print out
> on three lines
> STRING
this is a string
i need to print out
on three lines


in a script snippet

cat > /tmp/2file << EOF
this is a string
i need to print out
on three lines

EOF

[ add comment ] ( 5 views )   |  [ 0 trackbacks ]   |  permalink
Virtual Midi Cables / Free PC Audio Recording Tool 
Maple

The Maple virtual midi cable is a midi driver for Windows 95/98/Me/2000/XP/Vista that can connect any midi applications on your system. http://www.hurchalla.com/Maple_driver.html

Audacity

Audacity is free, open source software for recording and editing sounds. It is available for Mac OS X, Microsoft Windows, GNU/Linux, and other operating systems. http://audacity.sourceforge.net/[ add comment ] ( 5 views )   |  [ 0 trackbacks ]   |  permalink
Sun's directory server tools (resource kit) examples 
ssl ldap search without a base (eg. to get a base):

$ ldapsearch -h servername -p port_number -b "" \
-s base -D "uid=proxy" -Z -P /opt/DSRK6.3/etc/cert7.db \
-K /opt/DSRK6.3/etc/key3.d objectclass=* \
| grep ldap:


netscapemdsuffix: cn=ldap://dc=servername,dc=some_ds,dc=some_dc:389

ldapsearch 
-h [server name]

myserver.mydomain.org

-p [server port]

123

-b [base name]

ou=people,ou=common,c=cz,o=mydomain,o=org

-s [Specify the scope of a search. The scope parameter
may have one of the following values:

# base - For searching only the base entry.
# one - For searching only the children of the base entry.
# sub - For searching the base entry and all its descendants (default)]

one

-D [account which performs a search]

"uid=proxy"

-w [password for the account]

blabla

-Z [make an SSL-encrypted connection]

-P [path to cert]

/opt/DSRK6.3/etc/cert7.db

-K [path to key]

/opt/DSRK6.3/etc/key3.db]

-v [run in verbose mode (diagnostics to standard output)]

-T [don't fold (wrap) long lines (default is to fold)]

-e [minimize base-64 encoding of values]

-1 [omit leading "version: 1" line in LDIF output]

[filter expression]

"(&(objectclass=posixaccount)(uid=username))"]

[which fields values]

"uid cn uidNumber gidNumber homeDirectory loginShell"


ssl ldap modify

cat > /tmp/change_shell

dn: uid=username,ou=people,ou=Common,l=***,c=***,o=***
changetype: modify
replace: loginShell
loginShell: /bin/bash


[ctrl+d]

ldapmodify -h servername -p ssl_port_number -D uid=some_user_or_proxy,ou=***,l=***,c=***,o=***k -w password \
-Z -P <certs-dir> -K <certs-dir> -f /tmp/change_shell*A DN is typically composed of an ordered set of attribute type/attribute value pairs. Most DNs are composed of pairs in the following order:

* common name (cn)
* organization (o) or organizational unit (ou)
* country (c)

The following string-type attributes represent the set of standardized attribute types for accessing an LDAP directory. A DN can be composed of attributes with an LDAP syntax of Directory String, including the following:

* CN - CommonName
* L - LocalityName
* ST - StateOrProvinceName
* O - OrganizationName
* OU - OrganizationalUnitName
* C - CountryName
* STREET - StreetAddress

*(from IBM: http://publib.boulder.ibm.com/infocente ... gref11.htm)

syntax explained in more detail:

http://docs.sun.com/source/816-6400-10/lsearch.html

linux ldap basics (Czech)

http://hps.mallat.cz/view.php?cisloclanku=2004101401


[ add comment ] ( 4 views )   |  [ 0 trackbacks ]   |  permalink
How to change LOCALE setting for Linux system 
edit /etc/sysconfig/i18n

eng:
LANG="en_US.UTF-8"

czech:
LANG="cs_CZ.UTF-8"


[ add comment ] ( 5 views )   |  [ 0 trackbacks ]   |  permalink
Will raid 0 setup outperform a single disk? ( raid 0 vs. single disk ) 
It seems, the almost identical performance between the RAID-0 and single drive setups indicates the raid 0 is not worth the price of the new disk. The nice test data are here and some a bit unbiased discussion is here. As the Raptors are currently really fast (but a noisy drives), people have tested them already in raid 0 configuration and it seems no radical performance boost at all with the raid setup.


[ 1 comment ] ( 6 views )   |  [ 0 trackbacks ]   |  permalink

<<First <Back | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | Next> Last>>