VCO 
http://www.falstad.com/circuit/e-vco.html

http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hb ... re.html#c2

[ add comment ] ( 7 views )   |  [ 0 trackbacks ]   |  permalink
Oscilating opamp 
http://www.falstad.com/circuit/#%24+1+5 ... 25+0+-1%0A

[ add comment ] ( 7 views )   |  [ 0 trackbacks ]   |  permalink
Op Amp circuit collection 
Clear opamp explanation
http://talkingelectronics.com/projects/ ... AMP-1.html

http://www.ti.com/ww/en/bobpease/assets/AN-31.pdf

http://www.physics.unlv.edu/~bill/PHYS483/op-amps.pdf

http://www.allaboutcircuits.com/vol_6/chpt_5/17.html

http://www.electronics-tutorials.ws/opamp/opamp_1.html

http://www.analog.com/static/imported-f ... MT-038.pdf

Divided feedback
http://www.allaboutcircuits.com/vol_3/chpt_8/5.html

Simulating opamp
http://eecs.oregonstate.edu/education/d ... %20amp.pdf

Powering LM358
http://www.physicsforums.com/showthread.php?t=483644

Výroba plošných spojů
http://www.tistaky.cz/

OpAmp audio tests
http://tangentsoft.net/audio/opamps.html#627

Juno DCO
http://www.electricdruid.net/index.php? ... o.junodcos

Analog synth service manual
http://manuals.fdiskc.com/flat/

[ add comment ] ( 8 views )   |  [ 0 trackbacks ]   |  permalink
Some Py code 
#!/usr/bin/python
__version__ = '0.1'
__author__ = ''

import sys
import re
import time
import datetime
import smtplib
import email


date = ( datetime.datetime.today() - datetime.timedelta(days=1) ).strftime('%F')
acs_log_files = ( "/var/log/%s/file1" % date, "/var/log/%s/file2" % date )

def send_alert( msg, date ):
sender = 'root@domain.com'
receivers = [ 'user1@domain.com', 'user2@domain.com' ]

message = """From: Root <root@>
Subject: ACS logon information ( %s )
%s
""" % ( date, msg )


try:
smtpObj = smtplib.SMTP('localhost')
smtpObj.sendmail( sender, receivers, message )
print "Successfully sent email"
print
print message
except SMTPException:
print "Error: unable to send email"def analyze_line( line ):
if re.search( "User=xx|User=yy", line):

msg = re.split( "CSCOacs_TACACS_Accounting", line )
acs_date = msg[0]

r = re.compile('Remote-Address=([^,]*)')
acs_remote_ip = r.search( line )

r = re.compile('User=([^,]*)')
acs_user = r.search( line )
ret = ( "Successful logon to ACS on", acs_date.rstrip(), "from", acs_remote_ip.group(1), "with account", acs_user.group(1) )
return( " ".join( ret ) )
return

for acs_log_file in acs_log_files:
try:
acs_log_file_handle = open( acs_log_file, 'r')

for line in acs_log_file_handle:
if re.search( "CSCOacs_TACACS_Accounting", line ):
if re.search( "Accounting START", line ):
msg = analyze_line( line )
''' Accounting START || Accounting STOP '''
if msg:
send_alert( msg, date )
acs_log_file_handle.close()

except IOError:
print "Cannot open file %s" % acs_log_file
send_alert( "Cannot open file %s" % acs_log_file, date )


[ add comment ] ( 4 views )   |  [ 0 trackbacks ]   |  permalink
Gottwaldova 


[ add comment ] ( 5 views )   |  [ 0 trackbacks ]   |  permalink
Sunflowers 


[ add comment ] ( 5 views )   |  [ 0 trackbacks ]   |  permalink
What is the difference between UNIX Access, Modify, and Change Times?  
# stat a
File: `a'
Size: 4096 Blocks: 16 IO Block: 4096 directory
Device: 6801h/26625d Inode: 2768987 Links: 3
Access: (0755/drwxr-xr-x) Uid: ( 0/ root) Gid: ( 0/ root)
Access: 2012-08-07 18:26:30.000000000 +0200
Modify: 2011-12-01 11:38:24.000000000 +0100
Change: 2012-08-06 07:22:39.000000000 +0200


Access Time | atime | -ul
This is the time that the file was last accessed, read or written to.

Modify Time | mtime | -l
This is the time that the inode information (permissions, name, etc., the metadata, as it were) was last modified.

Change Time | ctime | -cl
This is the last time the actual contents of the file were last modified.[ add comment ] ( 7 views )   |  [ 0 trackbacks ]   |  permalink
wordpress instalace; multisite  
- wordpress multisite (několik site, které sdílí pluginy a kód) není použitelný pro různé domény druhého řádu, momentálně umí jenom subdomény jako site1.fsit.cz, site2.fsit.cz, takže je pro každou doménu nutno instalovat separátní wp, existují nějaké pluginy, které jsem zkoušel, ale není to nic co bych chtěl používat, dokud to nebude vyladěné

- postup instalace

cd /var/www/html/

wget http://wordpress.org/latest.zip

unzip latest.zip

* přesuneme do adresáře se stejným názvem jako site, vytvoříme mysql db

mv wordpress/ sitename1

mysql -u root -p
mysql> CREATE DATABASE sitename1;
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON sitename1.* TO "sitename1"@"localhost" IDENTIFIED BY "******";

cd sitename1

* konfigurák wp

cp wp-config-sample.php wp-config.php

vi wp-config.php

define('DB_NAME', 'sitename1');
define('DB_USER', 'sitename1');
define('DB_PASSWORD', '******');

* zbytek konfigurace přes browser

browser:

http://wordpress.domain.cz/sitename1/wp ... nstall.php

configure

* site v provozu

browser:

http://wordpress.domain.cz/sitename1/

- nová stránka bude muset být v apache nastavená jako virtual domain, kde doména je přidána s cestou do konfigurace úplně nakonec konfiguráku (viz vzor)

vi /etc/httpd/conf/httpd.conf

<VirtualHost *:80>
DocumentRoot /var/www/html/sitename1/
ServerName sitename1.domain.cz
# Other directives here
</VirtualHost>[ add comment ] ( 9 views )   |  [ 0 trackbacks ]   |  permalink
Vista: allow administrator account and delete files 
net user administrator /active:yes

reboot

takeown /f file_name /d y
icacls file_name /grant administrators:F

For Directories (will perform action recursively):

takeown /f directory_name /r /d y
icacls directory_name /grant administrators:F /t[ add comment ] ( 7 views )   |  [ 0 trackbacks ]   |  permalink
OpenSSL  
úprava konfiguračního souboru
-----------------------------
/etc/pki/tls/openssl.cnf

vytvoření adresářů v /etc/pki/CA
---------------------------------
mkdir certs crl newcerts privat


self-signed CA
--------------
openssl req -new -x509 -nodes -out cacert.pem -keyout cakey.pem -days 3680

client key + csr
----------------
openssl genrsa -out yourkey.key 2048
openssl req -new -key domainname.key -out domainname.csr

podepsani csr
-------------
openssl ca -in request.pem -out cert.pem

ověření údajů v klíči CA
------------------------
openssl x509 -text -in cacert.pem | more

priprava hashe k prolinkovani na klinta
---------------------------------------
openssl x509 -hash -in CA.crt


[ add comment ] ( 6 views )   |  [ 0 trackbacks ]   |  permalink

<<First <Back | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | Next> Last>>